صبر| ویکی پدیا فارسی

صبر

غصه هام زیادن... لنگار همه عالم با ما دشمن باشن :) همه چی بهم ریخته اس... اما من میخوام بایستم... چون من تکیه گاهم... سخته ولی صبر میکنم...تا آخر عمر هم لازم باشه صبر میکنم... نمی دونم یک سال ، دوسال، ده سال،بیست سال... مهم نیست... من فقط صبر میکنم...یه جا جلومون کم میارن و تسلیم میشن... خدا هست... خدای من، خدای ما هست... درست میشه... یه روز میام و از خوشیام می نویسم... از شادیام... خدا بزرگه...