دلِِ شکسته| ویکی پدیا فارسی

دلِِ شکسته

کی فکرش رو میکنه دل یه آدم انقد راحت بشکنه؟ من دل نازک نیستم اما یه سری حرفا... * کی میشه از دستتون راحت شم... خسته شدم.. ~__~ دلش پر بود... می دونم.. ده سال کار کم نیست... ولی من که بدی نکردم... کردم؟ دلم لرزید... از دست من راحت شی؟ بشر خواهرتم... مامور شکنجه که نیستم... خدا... راحتش کن... لااقل از شر من... منی که آزارم بهش نرسیده... راحتش کن... :')