پاشنه آشیل| ویکی پدیا فارسی

پاشنه آشیل

بعضی چیزها... نقطه کور یه رابطه است... وقتی واردش بشی مثل مثلث برمودا گیر میفتی و خارج شدنت محاله... اینا همون بخش هایی هستن که می تونن توی بحث ها و کل کل ها همه چیز رو به آشوب بکشن... بعضی حرفها مثل آبه... وقتی ریخته شد یغنی تموم.... می دونستم که ازین حرفها بین ما هم زده میشه... می دونستم که شوخی شوخی زده میشه.... می دونستم که ته دلش صاف نیست ولی دیگه نمی دونم چه کاری می تونم بکنم... نباید میگفتیم... یه چیزی ترک خورد... دیگه نمی خوام توی اون موضوع خاص باهاش بحث کنم... دیگه نمی خوام چیزی رو بهش ثابت کنم... دیگه سپردم به زمان... من این قدرت رو تو وجودم حس میکنم که می تونم، فقط زمان میخواد...