سالگردون| ویکی پدیا فارسی

سالگردون

تولدمه... اولین تولدی که دارم حس میکنم دیگه دوست ندارم این تاریخ رو برجسته کنم.... فردا یه روزیه مث باقی روز ها... ۲۲ سال قبل هم یه عده ای توش بدنیا اومدن... منم یکیشون... خانوادم داره از هم پاشیده و پاشیده تر میشه... تنها واکنشم گشتن دنبال ممر درآمده... که محتاج و گرسنه نمونم... به درک... از امسال تولد گرفتن رو تموم میکنم... ازین به بعد ۷ شهریور فقط ۷ شهریوره... همین... به قول دوستی: دوز قرص خوابت تو شب تولد باید بیشتر از شبای دیگه باشه... برم که قرص هام بی قراری میکنن :)