تلنگر| ویکی پدیا فارسی

تلنگر

امشب با کسی کامنت بازی می کردم...
به چیزهایی وادار شدم فکر کنم که مدتها بود فکر نمی کردم. به گذشته... به بی اعتمادی هام... به خرد شدنم..
بده... بده که یادم نمیره... 
من از زندگی فعلیم راضیم، از رابطه ام راضیم...
نمی دونم چی در انتظارمه ولی بخاطر همه خوبی هایی که دیدم ازش اعتماد کردم. دوستش دارم...  خیلی دوستش دارم...
فاصله خیلی آزار دهنده است... خدایا...
وصل را برسان  :')