...؟| ویکی پدیا فارسی

...؟

" خوب برا خودت زندگی می کنی ها...." " خوب میخوابی ها..." " ایشالا ازین حمالی ها نصیب شما هم بشه.." چقدر میشه نیش خورد و تو لفافه شوخی پنهانش کرد؟ این آدم چشه؟ من چه بدی به این آدم کردم؟ "بی حیا... خجالت نمی کشی؟ بعله.... بعله.... بیا تحویل بگیرشون" همچین جمله ای برای یه زنگ گوشی نوتیفیکشن؟ برای یه پی ام از مخاطب من؟ باز هم به شوخی؟ " زندگی مجردی رو عشقه... بخدا یه زندگی هایی دیدم... اصلا ازدواج حماقته..." :| جل الخالق! آخه چرررررا؟ من تو ناکامی های تو چه نقشی داشتم؟ من از تو چه درخواست نابجایی کردم؟ دقیقا چه چیزی از من طلبکاری؟ کاش رسما بگی و بدونم که چه چیزی تو رو خالی میکنه؟ درک میکنم که ناراحتی.... که یه چیزهایی به وفق مرادت نیست... ولی بخدا قسم شکوندن دل منم درست نیس... من خواهرتم... خواهر کوچکترتم... یکم زبونت رو کنترل کن... نذار مجبور به جواب بشم... نمیخوووووام ~____~