...| ویکی پدیا فارسی

...

اینکه الان من دارم رنج میکشم... اینکه سرم درد میکنه... اینکه قلبم تیر میکشه... اینکه باید این فشار رو تحمل کنم همه توش مقصرررررررن.... مقصرین لعنتی ها.. همتون... همتون... همتوووووون... ازتون بدم میاد که با این شرایط محیطی گه زندگیم رو نابود کردینننننننننن.. من فقظ میخوام زندگی کنم... همین... میخوام مث یه آدم عادی زندگی کنننننننم... همین... دوست دارم یک کسی رو بزنم... فک کن که مجتبی... چون از همه بی گناه تری... و لذت زدنت بیشتر... من دیوونه ام.. دیوونه ام...