بچه لوس درون :/| ویکی پدیا فارسی

بچه لوس درون :/

من امشب فهمیدم که یه بچه لوس وننر درون دارم که بشدت هم حسوده... یه بچه یهانه گیر زبون نفهم... از همونا که وقتی با پدر مادرشون میرن خیابون و کافیه یه بچه بستنی به دست ببینن تا جیغشون بره هوا که : منم بستنی میخووووووووام!!! :| جیران یه بچه کوچولو تو وجودش داره که خیلی لوسه... بهش بها ندادن و گوشه گیر شد، ولی حالا که توجه دیده داره لوس بازی در میاره... و امون من رو می بره... چقد فهموندن این مطلب بهش سخته که هیچ کس مسوول آرزوهای تو نیست... تو بزرگ شدی و خودت باید چاه کن خودت باشی... من درد می کشم چون میخوام جلوی من حسودم بایستم... - بابام باید اینکار ها رو میکرد : بابات نمیخوادت... - خواهرام باید میکردن : خواهرات مشکلات خودشون رو دارن... - داداشم باید... : زبون نمی فهمی تو؟! - مجتبی... : اون شوهرت نیست، فعلا فقط پارتنر توئه... اونم مشکلات داره... - پس چرا برا خانوادش همه این کار هارو میکنه؟ : چون بچشونه... از گوشت و خونشونه... وظیفشه... - خانواده من چی؟ : خفه شو!!! -... : خفه شو!!! تو حق سوال کردن نداری! .... : جای این خزعبلات بگرد برای کار... برای درآمد... برای گلیمت رو از آب بیرون کشیدن... ۲۲ سالته خرس گنده ! - :'( باشه... سرم داد نزن... من به دنیا اومدم برای تنها بودن و تنها زندگی کردن... باید خودم... فقط خودم باید... باید ماهیگیری یاد بگیرم... تو این دنیا به کسی ماهی مفت نمیدن...